Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

   Środa 22 listopada 2017r. dla dyrektora Szkoły, pracowników,  grona pedagogicznego, uczniów, rodziców, rady rodziców Szkoły Podstawowej w Ruszowie, społeczności lokalnej, sołectwa Ruszów, gminy Węgliniec oraz wielu osób była dniem uroczystym i wyjątkowym.

   Był to dzień wieńczący trud i ogromne zaangażowanie wielu osób, a przede wszystkim działań zmierzających do nadania Szkole Podstawowej w Ruszowie imienia Orląt Lwowskich i 37 Pułku Piechoty 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego. Była to również kolejna, znacząca data w historii Szkoły Podstawowej w Ruszowie. Historię Szkoły wyznaczało wiele dat. Najważniejsze z nich to: 01.04.1946 r. – otwarcie Szkoły, 12.10.1973 r. -nadanie imienia Bohaterów 37 Pułku Piechoty 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego i 27.09.2003 r. -nadanie imienia Orląt Lwowskich Gimnazjum.

   Ta długo oczekiwana uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Ruszowie odbyła się właśnie w  dniu 22.11.br. i rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Ruszowie. Ceremonię mszalną w obecności zaproszonych kapłanów, uczniów, rodziców, nauczycieli, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości celebrował ks. Piotr Mianowski. Podczas mszy św. dokonano aktu poświęcenia drugiego sztandaru Szkoły.  

   Po zakończonej ceremonii mszalnej uczestnicy uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Ruszowie udali się do ruin poewangelickiego kościoła, gdzie rozpoczęła się dalsza część uroczystości szkolnej nadania imienia, którą poprowadził Pan Janusz Droś- mieszkaniec Ruszowa i zarazem „społecznik”, który w 2003 r. był Przewodniczącym Fundacji Sztandaru dla Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie.

Uroczystość uświetniła obecność wielu pocztów sztandarowych. Na wstępie II etapu ceremonii złożono wszystkie uczestniczące w uroczystości sztandary do stojaków. Jedynym sztandarem biorącym udział w pełnej krasie był obecny sztandar Szkoły Podstawowej w Ruszowie, czyli 37 PP 7 Dywizji II AWP, nadając powagi i doniosłej oprawy ceremonialnej tego niecodziennego dla ruszowskiej Szkoły wydarzenia.

   W dalszej części uroczystości nadania imienia Szkole Pan Janusz Droś wraz z Dyrektorem Szkoły Panią Ireną Droś serdecznie powitali licznie przybyłych gości, m.in: Pana Tadeusza Samborskiego –Wicemarszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Pana Mariusza Wieczorka- Wicestarostę Powiatu Zgorzeleckiego, Pana Stanisława Mikołajczyka – Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec, radnych Rady Miejskiej Węglińca, prof. Stanisława Nicieja- polskiego historyka sztuki z XIX i XX w. ,prof. nauk humanistycznych, czterokrotnego rektora Uniwersytetu Opolskiego, Senatora V kadencji, autora wielu znanych książek o Kresach Wschodnich, w tym „ Kresowa Atlantyda”, Pana Alfreda Janickiego, Józefa Tarniowy, Leszka Sondaj, Marcina Wilk, Nadleśniczych z zaprzyjaźnionych Nadleśnictw, Kapłanów z Dekanatu Węgliniec, Parowej, Pieńska, Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół z gminy Węgliniec oraz z Żarek Średnich, Głogowa, Pana Mirosława Kozę- sołtysa wsi oraz wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców, sponsorów i sympatyków Szkoły.

   Wystrój ruin poewangelickiego kościoła, skromna, ale zarazem wymowna sceneria: dwa lwy-symbol siły i męstwa z napisem „Tobie Polsko” i „ Semper Fidelis (z łac. zawsze wierny)-nawiązywały do rangi patriotycznego wydarzenia, jakie miało odbyć się w tym miejscu. Podczas przebiegu uroczystości okazało się, iż oprócz tych symboli również wymownym patriotycznym detalem był przepiękny repertuar słowno- muzyczny zaprezentowany przez młodzież szkolną pod przewodnictwem Pani Eweliny Grzelakowskiej przy współudziale zespołu wokalnego PRYMA pod opieką Pana Krzysztofa Zielińskiego.

   Po części wokalno artystycznej nastąpiła kulminacyjna część - uroczyste przekazanie drugiego sztandaru im. Orląt Lwowskich Szkole Podstawowej w Ruszowie. Uczynił to osobiście na ręce Dyrektora Szkoły Pani Irenie Droś Burmistrz Stanisław Mikołajczyk. Dyrektor przyjmując sztandar zapewniła, iż Szkoła będzie otaczała go czcią i troskliwością oraz przekazała go młodemu pokoleniu, czyli młodzieży szkolnej. Następnie przedstawiciele poszczególnych klas Szkoły Podstawowej w Ruszowie złożyli uroczyste ślubowanie na obydwa sztandary.

   Po kulminacyjnej części uroczystości nastąpiły liczne wystąpienia i przemówienia gości. Wielu z mówców podkreślało rangę uroczystości gratulując wyboru imienia dla Szkoły. Wicemarszałek pogratulował dorobku Szkole i podziękował za pamięć o historii Kresów Wschodnich, a gminie i starostwu za udział oraz pomoc w krzewieniu, jak również w podtrzymywaniu tej historii. Przemawiający zwracali również uwagę na to, iż „...dzisiejsza chwila na długo zapadnie w naszej pamięci…, gdyż bez wątpienia jest to jedyna Szkoła w Polsce z takim imieniem”.  Zdaniem Burmistrza obecni Patroni Szkoły Podstawowej w Ruszowie będą sprzyjać kreowaniu postaw patriotycznych oraz będą drogowskazem dla dzieci i młodzieży uczącej się w Jej murach. Bardzo ciekawą lekcję historii zaprezentował prof. Stanisław Nicieja mówiąc„ …Polska sięga tam, gdzie dojdziemy… Polska , jako państwo miała pulsujące granice...” Po przemówieniach odczytano list gratulacyjny od Wiceminister Edukacji Narodowej Pani Marzeny Machałek oraz wręczono nagrody laureatom konkursów:„ Życie wiejskie rodziny kresowej” i „Co w Twojej rodzinie pozostało z tradycji kresowej?”

   Podczas uroczystości padło wiele ciepłych słów pod adresem placówki oświatowej w Ruszowie, co świadczy o tym ,iż nadając Szkole im. Orląt Lwowskich i Bohaterów 37pp 7 Dywizji II AWP placówka ta uzyskała swoistą, indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół nie tylko w naszej gminie, ale i w Polsce.

   Na koniec przemaszerowano pod pomnik Bohaterów 37PP 7 Dywizji II AWP, gdzie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze. Następnie fundatorzy pamiątkowych tablic Państwo Roman i Rejak dokonali ich odsłonięcia.

   Udział orkiestry Kopalni Węgla Brunatnego z Turowa wraz ze swym bogatym repertuarem muzycznym zarówno podczas mszy św., jak i w dalszej części uroczystości stanowił przepiękny dodatek scenariusza uroczystości. 

   Ostatnim punktem uroczystości był wspólny poczęstunek oraz wręczenie podziękowań. Podziękowania wręczono podczas śpiewu Zespołu Kresowego z Bytomia: Pana Adama Żurawskiego i Pana Andrzeja Jaworskiego.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12a

12b

1

1

1

1

1

1

1