Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

logo wybory banner

   W dniu 13.11.2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników  i Energetyków Turowa w Zgorzelcu odbyło się spotkanie partnerów założycieli Południowo – Zachodniego Klastra Energii, w którym uczestniczył również Burmistrz Stanisław Mikołajczyk wraz z Marzeną Osowską kierownikiem Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.

   Mocno promowana w bieżącym roku idea klastrów energii zaczęła być wprowadzana w życie. W Polsce istnieje już kilkadziesiąt takich struktur, a w powiecie zgorzeleckim powstały dwa tego typu przedsięwzięcia. Modele funkcjonowania są różne, podobnie jak tworzące je organizacje. W skład Południowo – Zachodniego Klastra Energii obok spółek Grupy Kapitałowej PGE wchodzą: Powiat Zgorzelecki, Gmina Bogatynia, Gmina Węgliniec, Gmina Pieńsk, Gmina Zawidów oraz ok. dziesięciu partnerów - organizacji i przedsiębiorstw z terenu powiatu zgorzeleckiego. 

   Spotkanie miało głównie na celu podpisanie porozumienia i niezbędnych dokumentów dotyczących współpracy w ramach Południowo –Zachodniego Klastra Energii oraz omówienie jego struktury organizacyjnej, założeń i źródeł finansowania inwestycji planowanych do realizacji w ramach współpracy. Strukturę organizacyjną PZ Klastra Energii przedstawił Pan Tomasz Rogojsza przedstawiciel Koordynator Klastra. Ogólną prezentację i założenia Klastra omówiła Pani Monika Kołodziej PGE GiEK S.A. Źródła finansowania zaprezentowała – Pani Joanna Stefańska PGE GiEK S.A, a plany inwestycyjne Pan Arkadiusz Sekściński.

  Celem działania podmiotów w ramach Południowo- Zachodniego Klastra Energii  jest poprawa efektywności gospodarowania energią prowadząca do wymiernych efektów ekonomicznych, idąca w parze z dbałością o środowisko naturalne powiatu zgorzeleckiego. To również podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez poprawę jakości powietrza w powiecie zgorzeleckim, a także wsparcie rozwoju tego obszaru. W przekonaniu partnerów założycieli podjęta współpraca przyczyni się właśnie do uzyskania zarówno poprawy stanu środowiska, a w szczególności jakości powietrza oraz rozwoju regionu z wykorzystaniem lokalnie dostępnych zasobów energetycznych.

1

1

1

1