Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

logo wybory banner

   W dniu 11 listopada br. w Starym Węglińcu o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Szkaplerznej rozpoczęto uroczyste obchody 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchody te miały charakter wspólnej modlitwy za Ojczyznę i Polaków, którzy w szczególny sposób zasłużyli się przy powstawaniu Państwa Polskiego. W kościele zebrało się wielu wiernych, a wśród nich dzieci wraz z rodzicami i gronem pedagogicznym: Panią Alicją Kurzawą, Urszulą Adamiak, Jolantą Wrońską ze Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu, mieszkańcy wsi, Burmistrz Stanisław Mikołajczyk oraz Dyrektor Szkoły Pani Sylwia Salas. 

  Tegoroczne obchody 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę zaprezentowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej ze Starego Węglińca nie miały charakteru występu artystycznego, ale wspólnej modlitwy. My do dziś pamiętamy ubiegłoroczne, wzruszające przedstawienie „Pisk Orła Białego” i słowa pieśni: „Tak było zawsze, tak musiało być. Ktoś musiał umrzeć, aby ktoś mógł żyć…” I na samo wspomnienie pojawia się łza w oku.

   Modlitwę za Ojczyznę rozpoczął ksiądz proboszcz Krzysztof Żądło od komendy „Baczność!”. Po czym wspólnie odśpiewano hymn państwowy. Ku zdziwieniu zebranych wiodący prym podczas śpiewu wiodły dzieci, które znały wszystkie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, choć przedział wiekowy był zaskakujący, bo od 3 do 8 lat. Po kolejnej komendzie „Spocznij!” dzieci odśpiewały jedną z pieśni patriotycznych. Było to preludium do zapowiedzianej przez proboszcza wspólnej modlitwy w formie litanii. „ W modlitwie za Ojczyznę często przywracamy wstawiennictwa świętych i błogosławionych Polaków. Oni wnosili w naszą historię to, co najpiękniejsze i najbardziej trwałe... Dziękujemy Bogu za dar świętych i błogosławionych, którzy w pierwszych wiekach naszej historii rozjaśnili życie blaskiem świętości. Oni są fundamentem wiary dla dalszych pokoleń Polaków…”

  Taką zapowiedzią poprzedzono litanię, w której wspominano świętych, błogosławionych i męczenników według „dat ich narodzin dla nieba”. Litanię z ogromnym przejęciem i gorliwością poprowadziły dzieci odczytując imiona świętych, błogosławionych i dziękując Bogu za tych, „których dał Polsce w kolejnych wiekach historii, zarówno w czasie Jej słabości, jak i świetności”.
Litanię rozpoczęto od Świętego Wojciecha (+997 r. ), a zakończono na Świętym Janem Pawłem II (+2005r.). Chronologię przedstawianych osób przeplatano zarówno pieśniami patriotycznymi, jak i kościelnymi, które odśpiewane zostały zarówno przez dzieci klas I-III, jak i wiernych. Podczas modlitwy dziękowano wszystkim wymienionym Polakom za ich heroizm i modlono się za Ojczyznę. „ Spraw, abyśmy umocnieni świadectwem życia i wstawiennictwem naszych świętych patronów, nie lękali się tego świata…”
Piękną, wspólną modlitwę zakończono pieśnią „ Boże coś Polskę przez tak liczne wieki”. W tak prosty i jednocześnie przejmujący sposób dzieci prezentując płynące z głębi dziecięcego serca prośby i modlitwy za Ojczyznę i Polaków uczciły 99 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę .

  Kolejny etap obchodów Święta Niepodległości poprowadzono w Domu Kultury w Starym Węglińcu. W obchodach tych oprócz sołtysa sołectwa Stary Węgliniec Pani Barbary Fink uczestniczył Burmistrz Stanisław Mikołajczyk, ksiądz proboszcz Krzysztof Żądło, pracownik MGOK Pani Katarzyna Filar oraz niewielka grupa mieszkańców sołectwa Stary Węgliniec. Po serdecznym przywitaniu zebranych przez Panią sołtys odśpiewano wspólnie hymn narodowy. Następnie zaproszono wszystkich do obejrzenia prezentacji multimedialnej przypominającej nam, jak Polska odzyskała wolność. Na sali wszyscy w wielkim skupieniu oglądali film dokumentalny. Prezentacja dostarczyła zebranym wielu mocnych wrażeń. Po tej wzruszającej lekcji historii przyszedł czas również na pieśni patriotyczne. Z zaprezentowanego repertuaru największych emocji dostarczyła zebranym przepiękna pieśń Czerwonych Gitar” Biały Krzyż” - Tylko w polu biały krzyż Nie pamięta już, Kto pod nim śpi ...Jak myśl sprzed lat. Jak wspomnień ślad wraca dziś pamięć o tych, których nie ma...

   Szkoda tylko, że w przedstawionej w Domu Kultury lekcji historii wzięła udział tak mała grupa zainteresowanych...

foto. Zofia Kiełbasa

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

14

14

14