Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydała publikację „Rezerwaty przyrody województwa dolnośląskiego”. Publikacja ta prezentuje fotograficznie i opisowo wszystkie rezerwaty województwa w łącznej liczbie 67.

   Wśród tej liczby rezerwatów znajdują się dwa, zlokalizowane na terenie Gminy Węgliniec a którymi są: „Torfowisko pod Węglińcem” (utworzone w 1959 roku), będącym reliktowym stanowiskiem sosny błotnej oraz „Wrzosiec koło Piasecznej” (utworzonym w 2005 roku), będącym stanowiskiem mszaru wrzościowego.

   Na uwagę zasługuje fakt, że to na terenie Gminy Węgliniec znajdują się dwa z trzech rezerwatów przyrody położonych na terenie powiatu zgorzeleckiego, trzecim rezerwatem jest „Grądy koło Posady” będące stanowiskiem lasów liściastych z przewagą grabów i dębów, które porastają Przełom Nysy Łużyckiej. 

1

1

1

1

1

1