Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

   W dniu 10 listopada br. w Węglinieckim Centrum Kultury odbyła się bardzo interesująca konferencja pn. „ Skąd jesteśmy? ”, której przewodniczył i jednocześnie ją poprowadził historyk z Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej prof. Czesław Partacz.

   W konferencji uczestniczyli zaproszeni przez Dyrektora MGOK Pana Bogdana Walczaka goście: Sekretarz Pan Marcin Papla, Przewodniczący Rady Pan Waldemar Błauciak, Radny Rady Miejskiej Pan Marek Wawrzynek, Wicestarosta Pan Mariusz Wieczorek, Prezes Stowarzyszenia „Kresy w Pamięci” Pan Alfred Janicki, Pani Józefa Karpińska, młodzież szkolna i grono pedagogiczne przybyłe z uczniami.

  Na wstępie konferencji zaprezentowano przygotowaną przez jednego z uczniów prezentację multimedialną o podobnej tematyce. W dalszej części głos oddano Panu profesorowi Czesławowi Partacz, który pokrótce odniósł się do zaprezentowanej przez ucznia treści. Następnie Pan profesor w bardzo interesujący i przystępny dla młodzieży sposób przedstawił początki pojawienia się człowieka na ziemi. Wspomniał także o zmianach politycznych oraz społecznych, jakie dokonywały się  na ziemiach słowiańskich na przestrzeni nie tylko ostatniego stulecia, ale i podczas dwóch wojen światowych. Kończąc wypowiedź profesor zaprezentował obecny kształt Polski.    

  Dla młodzieży nie tyle była to konferencja, ale bardzo interesująca lekcja historii, która została przedstawiona im w niezwykle ciekawy sposób. Tę niecodzienną lekcję zakończono w znajdującej się w pobliżu WCK „ Izbie Podolskiej”.

  Po konferencji z okazji 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Wicestarosta Pan Mariusz Wieczorek w obecności Przewodniczącego Rady Pana Waldemara Błauciaka, Sekretarza Pana Marcina Paplę i radnego Rady Miejskiej Węglińca Pana Marka Wawrzynka złożył wiązankę kwiatów w barwach narodowych pod pomnikiem „Pamięci członków rodzin z Kresów Wschodnich, którzy cierpieli i ginęli za to, że byli Polakami .”

1

 

1

1

1

1

1

1

 

1