Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

    Zakończono prace i dokonano komisyjnego odbioru największej tegorocznej inwestycji w Gminie Wegliniec, pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w  Węglińcu“, mającej na celu poprawę jakości wody pitnej w Węglińcu i okolicach.

    Wykonawcą robót była Firma Hydro-Marko sp. z o.o. z Jarocina. Uzyskano właściwe parametry uzdatnionej wody pitnej - sprawdzonej przez ogólnopolskie laboratorium badawcze oraz otrzymano z Powiatowego Nadzoru Budowlanego pozwolenie na użytkowanie obiektu. Koszt inwestycji wyniósł 2 160 000,00 PLN brutto. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych Gminy Węgliniec przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w formie niskooprocentowanego kredytu.

     Docelowo w bardzo dobrej jakości wodę do końca 2018 r. zaopatrzeni zostaną również mieszkańcy Czerwonej Wody i Zielonki. Wykonano bowiem dokumentacje projektowe, uzyskano pozwolenia na budowę i rozpoczęto prace przy budowie sieci przesyłowych wody pitnej do wymienionych miejscowości.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1