Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

baner

    Narodowe  Czytanie organizowane jest corocznie przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawowym celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi  na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmacnianie poczucia wspólnej tożsamości.

    Dnia 28 września 2017 r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. W tym roku poznaliśmy dzieło Stanisława Wyspiańskiego  pt. „ Wesele”.

    Na wstępie uczestnicy zapoznali się z biografią pisarza w formie prezentacji multimedialnej przygotowane przez uczennice z Koła Bibliotecznego. O genezie utworu  i jego wpływie na literaturę młodzież dowiedziała się z krótkiego filmu pt. „ Wesele”.

    Gdy nadszedł czas Wielkiego Czytania na scenie pojawili się zarówno uczniowie,  jak i nauczyciele szkoły. Lektorzy czytali fragmenty pierwszego aktu utworu. Czytający doskonale wcielili się w postaci dramatu, o czym świadczyły gromkie brawa zebranej młodzieży. Pomimo że utwór nie należy do łatwych, to wszyscy biorący udział  w przedsięwzięciu mieli poczucie satysfakcji  ze wspólnie spędzonego czasu z wielkim poetą  i jego dziełem.

                                                                                                               Małgorzata Zięba

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1