Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

logo wybory banner

    Narodowe  Czytanie organizowane jest corocznie przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawowym celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi  na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmacnianie poczucia wspólnej tożsamości.

    Dnia 28 września 2017 r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. W tym roku poznaliśmy dzieło Stanisława Wyspiańskiego  pt. „ Wesele”.

    Na wstępie uczestnicy zapoznali się z biografią pisarza w formie prezentacji multimedialnej przygotowane przez uczennice z Koła Bibliotecznego. O genezie utworu  i jego wpływie na literaturę młodzież dowiedziała się z krótkiego filmu pt. „ Wesele”.

    Gdy nadszedł czas Wielkiego Czytania na scenie pojawili się zarówno uczniowie,  jak i nauczyciele szkoły. Lektorzy czytali fragmenty pierwszego aktu utworu. Czytający doskonale wcielili się w postaci dramatu, o czym świadczyły gromkie brawa zebranej młodzieży. Pomimo że utwór nie należy do łatwych, to wszyscy biorący udział  w przedsięwzięciu mieli poczucie satysfakcji  ze wspólnie spędzonego czasu z wielkim poetą  i jego dziełem.

                                                                                                               Małgorzata Zięba

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1