Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

 

Gmina Węgliniec zakończyła realizację zadania pn ...

... "Wykonanie odwodnienia budynku świetlicy szkolnej w Węglińcu wraz z podłączeniem rur spustowych do kanalizacji deszczowej". Prace remontowe przeprowadziła firma: Zakład Robót Budowlanych
INSMUR -Marian Borzyszkowski z siedzibą w Tomisławiu. Koszt robót budowlanych to kwota 10 455,00zł brutto.

1

1

1