Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

 

W dniu 08.08.2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Pan Stanisław Mikołajczyk wraz z Panią Skarbnik ...

... byli we Wrocławiu, gdzie podpisali dwie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektów:

1. "Poprawa warunków nauczania w gminie Węgliniec poprzez > utworzenie klasopracowni oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne". Wartość zadania - 1 168 070,00 zł, kwota dofinansowania 992 859,50 zł. Termin realizacji projektu - 2018 rok

2. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce".Wartość zadania - 3 718 511,88 zł, kwota dofinansowania 1 923 648 zł. Termin realizacji projektu - maj 2019r.

promesa

1

1

1

1