Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

Przygotowania do opracowania „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego z perspektywą do 2030 roku” ...

... rozpoczęły cykl spotkań konsultacyjnych mających na celu opracowanie założeń  do dokumentu planistycznego. Spotkaniem takim były konsultacje dla jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społeczno-gospodarczych subregionu jeleniogórskiego, którego uczestnikiem był również Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Stanisław Mikołajczyk.

   Konsultacje odbyły się w dniu 21 lipca br. w Jeleniej Górze na Wydziale Ekonomii, Zarzadzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego. Konsultacje rozpoczął, witając uczestników spotkania Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego przedstawiła Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwona Krawczyk. W następnej kolejności Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu Maciej Zathey przedstawił „Diagnozę stanu rozwoju województwa dolnośląskiego i subregionu jeleniogórskiego”. Z kolei, dr Marek Obrębalski Przewodniczący komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przedstawił scenariusze rozwoju regionalnego.

   Całość konsultacji zakończyła dyskusja uczestników spotkania, którzy zgłosili szereg uwag i opinii do kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego regionu jeleniogórskiego.

1

2 

2 

2