Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

14 SIERPNIA 2017r. UGiM Węgliniec - nieczynny

mgops

Dnia 14 sierpnia 2017 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu będzie nieczynny.

azbest

PROGRAM WYMIANY PIECÓW

Archiwalna strona internetowa Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu

Województwo Dolnośląskie uchwałą Sejmiku z dnia 29 czerwca 2017r... 

... przyznało Gminie Węgliniec dofinansowanie na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Piaseczna i Kościelna Wieś”.

    Projekt zakłada  uporządkowanie  terenu wokół świetlic, założenia trawników, poprowadzenia ścieżek, dokonania nasadzeń oraz wykonania częściowego ogrodzenia. Termin realizacji zadania wrzesień 2017r.