Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

Gmina Węgliniec zrealizowała i oddała do użytku kolejną inwestycję drogową zrealizowaną pn.: "Przebudowa drogi w Ruszowie- ul. Boczna."

Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej o szerokości 3,50 m oraz pobocza, o długości 700 mb- stanowiącą dojazd do gruntów rolnych. Wykonawcą robót była firma:- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca koło Lubania. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 208 381,13 zł brutto. Zadanie
współfinansowane jest z dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego
na zadania rekultywacyjne na rok 2016 r. Przy tej okazji ze środków własnych Gminy wykonano asfaltowy dojazd do stacji uzdatniania wody w Ruszowie.