Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Gmina Węgliniec dnia 12 czerwca 2017 roku ...

... dokonała odbioru wykonanej nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obrzeżami chodnikowymi przy wiacie przystankowej w miejscowości Węgliniec ul. Piłsudskiego. Nawierzchnię utwardzono w obrębie wiaty przystankowej oraz 1 m poza wiatą wraz z dorównaniem do nawierzchni asfaltowej jezdni.

   Zadanie pn." Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obrzeżami chodnikowymi przy wiacie przystankowej ul. Piłsudskiego w Węglińcu" zrealizowane zostało na wniosek radnych i mieszkańców sformułowany przy ustalaniu zadań do wykonania z budżetu. Wykonawcą była Firma "WIS-BRUK" Wiesław Kudyba z siedzibą w Czerwonej Wodzie przy ul. Czerwionki 29a. Koszt realizacji zadania - 3.000,00 zł

1

1

1

1

1

1