Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

W niedzielę 30 kwietnia br. odszedł na wieczną wartę major Janusz Karpiński ...

...  harcerz, żołnierz, nauczyciel, kolejarz, harcmistrz major, honorowy obywatel Łowicza, zasłużony dla Gminy i Miasta Węgliniec.

     Janusz Karpiński urodził się w Radomiu i przeżył 96 lat. Jego żołnierskie wojenne losy poznaliśmy dzięki wspomnieniom podczas kombatanckich spotkań opłatkowych, uroczystości narodowych i rocznicowych oraz patriotycznych wieczornic organizowanych na terenie naszej gminy.

     Po powrocie z wojska Pan Janusz Karpiński podjął pracę w Węglińcu na kolei przy odprawie pociągów. Organizował i prowadził w Węglińcu i w Zielonce kursy dla nieumiejących czytać i pisać. Następnie zatrudnił się w Szkole w Węglińcu, gdzie uczył fizyki i matematyki. Pracował w niej przez okres 2 lat, a po wizytacji kuratorium został przeniesiony do Szkoły do Zgorzelca. Dalszą swoją pracę- naukę przedmiotów ścisłych kontynuował w Liceum w Lubaniu. Pan Janusz Karpiński objął stanowisko prezesa Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego, a w następnej kolejności objął funkcję dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Włókienniczych w Lubaniu. Następnie przeniesiony został do Zgorzelca na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Medycznych, w której pracował do emerytury.

     Pan Janusz Karpiński aktywnie działał w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kole w Węglińcu jednocząc środowisko kombatantów z terenu gminy Węgliniec. Aktywnie uczestniczył w uroczystościach państwowych, gminnych oraz regionalnych, gdzie godnie reprezentował pokolenie, które walczyło o wolność Polski i Polaków. Swoją postawą krzewił ducha patriotyzmu w młodym pokoleniu. Jako mieszkaniec Węglińca i Gminy Węgliniec był wzorem męstwa, odwagi, waleczności i poświęcenia oraz był jednym z nielicznych świadków walk o wolność i niepodległość.

     W dniu 05 maja br. odbył się pogrzeb Pana Janusza Karpińskiego na Cmentarzu Komunalnym w Węglińcu. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła Wojskowa Asysta Honorowa, wystawiona przez 23 Śląski Pułk Artylerii z Bolesławca. W ostatniej Jego drodze uczestniczyli najbliżsi – Rodzina i przyjaciele, wielu ludzi z różnych środowisk: żołnierze, dwoje kombatantów z naszej gminy, przedstawiciele władz samorządowych lokalnych i powiatowych, delegacja samorządu z Łowicza i Stowarzyszenia Szarych Szeregów z LO z Łowicza oraz przedstawiciele delegacje związków, organizacji społecznych, straż pożarna, poczty sztandarowe z Zespołu Szkół z Węglińca, Ruszowa jak również Szkoły Podstawowej z Czerwonej Wody, mieszkańcy Węglińca.

     Po Mszy Św. podczas ceremonii pogrzebowej Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Stanisław Mikołajczyk odczytał list kondolencyjny płk w stanie spoczynku Edwarda Jakubowskiego, Prezesa Zarządu Okręgu Związku Kombatantów RP i BWP, który ze względu na stan zdrowia nie mógł uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej. W następnej kolejności Burmistrz przypomniał i podkreślił zasługi oraz dokonania ś.p. majora Janusza Karpińskiego dla ziemi węglinieckiej. Po uroczystości pogrzebowej złożono wieńce, kwiaty i zapalono znicze.

Janusz Karpiński odszedł na wieczną wartę. Cześć jego Pamięci.

Biografia

 

1

1

1

1

1