Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

  "Ucząc się matematyki, dostrzegamy problemy związane z ekologią"

             22 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Węglińcu odbył się XVII Powiatowy Konkurs Matematyczno - Ekologiczny klas 5. Udział w nim wzięło 8 zespołów 3-osobowych reprezentujących szkoły podstawowe powiatu zgorzeleckiego: SP nr 1 w Bogatyni, SP nr 3w Bogatyni, SP nr 5 w Bogatyni, SP w Czerwonej Wodzie, SP w Działoszynie, SP w Porajowie, SP w Ruszowie oraz SP w Węglińcu. Uczniowie indywidualnie rozwiązywali zadania matematyczne o tematyce ekologicznej. Konkursowe zmagania przyniosły następujące rezultaty:

W klasyfikacji indywidualnej:

  • I miejsce: Gabriela Olejarz, SP w Działoszynie
  • II miejsce: Martyna Janiszek, SP w Działoszynie
  • III miejsce: Dominika Kinal, SP w Ruszowie

W klasyfikacji zespołowej (suma punktów 3 uczniów każdej szkoły)

  • I miejsce: SP w Działoszynie
  • II miejsce: SP nr 3 w Bogatyni
  • III miejsce: SP w Ruszowie

   Laureaci miejsc I-III otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, pozostali uczestnicy-drobne nagrody rzeczowe i dyplomy a 3 zwycięskie szkoły – puchary i dyplomy. W części pozakonkursowej uczniowie wykonywali prace plastyczne metodą origami o tematyce leśnej i ekologicznej.

   Nagrody dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta Węgliniec, Nadleśnictwo Węgliniec, Bank Spółdzielczy, Eurobank, Radę Rodziców Naszej Szkoły.

   W uroczystym podsumowaniu konkursu uczestniczyli zaproszeni goście: Sekretarz Gminy i Miasta Węgliniec – p. Marcin Papla, Nadleśniczy Nadleśnictwa Węgliniec p. Wiesław Piechota oraz Leśniczy p. Marek Wawrzynek.

   Konkursowe spotkania w Szkole Podstawowej w Węglińcu są dla uczniów dobrą okazją do wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami, a nauczycielom umożliwiają wymianę doświadczeń i nawiązywanie współpracy.

   Wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom gratulujemy. Dziękujemy sponsorom, rodzicom i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie konkursu.

W imieniu organizatorów

Beata Wrzeszcz

Irena Piechota