Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

Dnia 20 kwietnia 2017 r. z okazji Dnia Ziemi ...

... uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej w Ruszowie wybrali się na wycieczkę do Regionalnej Instalacji Przetwórstwa Odpadów Komunalnych w Lubaniu.

    Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z pozyskiwaniem, segregacją i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Według danych statystycznych najwięcej odpadów to plastik. Polacy opróżniają rocznie 110 tysięcy ton butelek z tworzyw sztucznych tzw. PET. Jedna tona to 25 tysięcy butelek. Rocznie odzyskuje się tylko 50 tys. Ton takich butelek, a pozostałe zaśmiecają naszą ziemię na długie lata – ponieważ butelka rozkłada się 500 lat.

    Uczniowie naszej szkoły zwiedzali Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) a w nim sortownię, kompostownię, linię do segregacji stłuczki szklanej, plastiku, włókien oraz czerwoną linię. Na koniec wycieczki uczniowie otrzymali książeczkę edukacyjną dotyczącą segregacji odpadów wykonaną z materiałów recyklingowych

    Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ruszowie dziękują Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec Panu Stanisławowi Mikołajczykowi
za sfinansowanie dojazdu w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi,
co pozwoliło nam kolejny raz uczestniczyć w żywej lekcji techniki.

    Organizatorem wycieczki był Pan Grzegorz Tyrakowski oraz opiekunowie Pani Beata Mazur i Pani Magdalena Pichórz.

    Grzegorz Tyrakowski

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2