Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

Jak co roku, już po raz siódmy, w dniu 10 kwietnia 2017 r. ...

 ... odbył się w Zespole Szkół  w Ruszowie Konkurs Pięknego Czytania. Impreza obejmowała swoim zasięgiem uczniów
z klas I-III z terenu gminy Węgliniec. Przybyły więc najlepiej czytające dzieci   z Węglińca, Czerwonej Wody , Starego Węglińca i oczywiście Ruszowa. Uczestnicy „walczyli” o miano Mistrza Pięknego Czytania w trzech kategoriach wiekowych : uczniów klasy I, II , i III.

     Zadaniem rywalizujących dzieci było przeczytanie najpiękniej jak potrafią przygotowanego przez Organizatora nowego tekstu. Jury oceniało : płynność czytania, poprawność, wyrazistość oraz interpretację. Należy tutaj nadmienić , że w tym roku poziom był bardzo wyrównany a wszyscy uczestnicy poradzili sobie z wyznaczonym zadaniem bardzo dobrze.

     Jury musiało jednak wytypować najlepszych. Oto wyniki :

poziom klas I

                Mistrz Pięknego Czytania : Krystian Magda - Ruszów

                               II miejsce : Julia Zawadzka - Ruszów

                                III miejsce : Daria Kwiecień - Czerwona Woda

poziom klas II

                Mistrz Pięknego Czytania : Sergiusz Tokarski - Węgliniec

                               II miejsce : Urszula Wojciechowska – Stary Węgliniec

                               III miejsce : Aleksandra Kot - Czerwona Woda

poziom klas III

                Mistrz Pięknego Czytania : Igor Drozdek - Ruszów

                               II miejsce : Agata Szczepańska – Czerwona Woda

                               III miejsce : Kornelia Heinz - Stary Węgliniec

Wszystkim uczestnikom   gratulujemy. Nagrody ufundowała Rada Rodziców Zespołu Szkół
w Ruszowie.                                    

                                                                                    Małgorzata Zięba