Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

Projekt Biblioteka – centrum życia lokalnego- promocja literatury i czytelnictwa ...

     będzie realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

     Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu znalazł się na liście wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wysokości 27 900,00zł w ramach Programu Promocja Literatury i Czytelnictwa – priorytet Partnerstwo dla książki. Całkowity koszt zadania to 36 400,00 zł w tym 5000,00 zł ze środków budżetu gminy Węgliniec, 3500,00 od sponsorów. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z lokalnymi podmiotami w dniach od 15 marca do 27 grudnia 2017 r. i zakłada cykl spotkań i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mających na celu promocję literatury, czytelnictwa, zwiększenie roli biblioteki w społeczności lokalnej. Realizacja zadania przyczyni się do ugruntowania pozycji biblioteki jako ośrodka o skutecznym oddziaływaniu kreatywnym, zdolnego do inicjowania działań o charakterze artystycznym, podnoszących kompetencje intelektualne mieszkańców umiejącego aktywnie współpracować z lokalnymi partnerami.

    W ramach działań projektowych zaplanowano spotkania autorskie, m.in. z Magdaleną Zarębską, warsztaty dla uczniów i przedszkolaków z ilustratorem książek dla dzieci, autorem książek fantastycznych i inne.

   Gościć będziemy również celebrytów – autorów książek kucharskich i autorki literatury kobiecej. W każdej z naszych bibliotek zorganizowane zostaną warsztaty literackie pod hasłem „Czytam i tworzę”, w okresie wakacyjnym w poszczególnych miejscowościach odbędą się gry literackie i ortograficzne.

   Informacje o planowanych wydarzeniach pojawiać się będą na stronie www.mgokwegliniecpl i na portalu społecznościowym (Facebook) Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Izabela Uśpieńska-Domagała