Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

2 banner 2017

budżet gminy NABÓE WNIOSKÓW

 

 INFORMACJA

       W dniu 02 października 2017 r.

    na terenie Gminy i Miasta Węgliniec

           zostanie przeprowadzone          

wyłapywanie zwierząt bezdomnych

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Pracowników Schroniska dla Zwierząt Małych w   Dłużynie Górnej.

2. Zwierzęta po wyłapaniu zostaną umieszczone  w Schronisku dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej

3. Schronisko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej jest prowadzone przez Stowarzyszenie
   "Inicjatywa dla Zwierząt" z siedzibą - pl. Słowiański 17/3, 65-069 Zielona Góra.

 

 

                                                                                                            Burmistrz

                                                                                               Gminy i Miasta Węgliniec

                                                                                               (-) Stanisław Mikołajczyk