Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

   W dniu 24.03.2017 o godzinie 16 w WCK odbyło się 6 Walne Zebranie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Węglinieckiej.

   W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście, Burmistrz Miasta i Gminy Węgliniec Pan Stanisław Mikołajczyk, Wicestarosta Powiatu Zgorzeleckiego Pan Mariusz Wieczorek, Dyrektor MGOK w Węglińcu Pani Izabela Uśpieńska-Domagała oraz zaproszeni radni GiM Węgliniec

      Zebranie rozpoczął Prezes stowarzyszenia Miłośników Ziemi Węglinieckiej Pan Bogdan Deluga, witając serdecznie przybyłych gości, oraz członków stowarzyszenia. Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania, którym został Pan Krzysztof Polewski, oraz sekretarza zebrania na którego wybrano Pana Marka Wawrzynka.

      Po stwierdzeniu kworum na podstawie listy obecności komisja rewizyjna udzieliła absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Następnie przewodniczący zebrania odczytał sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za miniony rok 2016. Po odczytaniu i przyjęciu sprawozdania przez członków w glosowaniu jawnym, ogłoszono przerwę w zebraniu.

      W przerwie w obecności zaproszonych gości dokonano pra-otwarcia Galerii Historii Lokalnej mieszczącej się przy Ul. Plac Wolności 1. Otwarcia wspólnie dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Węgliniec i Wicestarosta Powiatu Zgorzeleckiego. Oboje w ciepłych słowach wypowiadali się o powstałym pomieszczeniu, jakości wykonanych prac budowlanych oraz zgromadzonych i zaprezentowanych zbiorach.

      Galeria jest dziełem pasjonatów historii lokalnej działających w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Węglinieckiej. Dzięki pracy wielu osób i pomocy finansowej udzielonej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zaadaptowano pomieszczenia po dawnej OSP w Węglińcu. Wykonana adaptacja pozwala na prezentacje olbrzymich zbiorów zgromadzonych przez pasjonatów a dotyczących historii lokalnej PKP oraz nieistniejącej już Kopalni Kaławsk w Zielonce. Galeria ma służyć upowszechnianiu wiedzy historycznej dotyczącej Ziemi Węglinieckiej.

      Po uroczystym pra-otwarciu galerii wrócono na salę WCK Korzystając z zaproszenia burmistrz i wicestarosta naświetlili przyszłe wspólne działania związane z rewitalizacją zabytkowego dworca PKP w Węglińcu.

      W dalszej części zebrania przegłosowano i przyjęto szereg uchwał dotyczących działalności stowarzyszenia, przyjęto plan pracy na rok 2017. Na końcu w drodze uchwały zarządu przyjęto nowych członków stowarzyszenia i zakończono 6 Walne Zebranie SMZW.