Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

   Dnia 14 lutego br. zgodnie z planem pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2017 ...

... radni Rady Miejskiej Węglińca udali się do Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu. Celem wyjazdu było zapoznanie się z działalnością spółki. Podczas wizyty radni zapoznali się z historią utworzenia oraz funkcjonowaniem instalacji, które zostały zamontowane celem spełnienia wymogów prawa krajowego i unijnego z zakresu ochrony środowiska. Do utworzenia wspólnej budowy i eksploatacji zawarto na przełomie lat 2011/2012 porozumienie międzygminne, co umożliwiło osiągnięcie wysokiej jakości przetwarzania odpadów. Gmina Węgliniec ma także w tym swój udział. Wkład naszej gminy to 650 000 złotych. Udziałowcami spółki jest 14 gmin naszego regionu.

 

ZGiUK 140317 0508

ZGiUK 140317 0509

ZGiUK 140317 0510

ZGiUK 140317 0518

ZGiUK 140317 0523ZGiUK 140317 0539

ZGiUK 140317 0565