Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

W sali narad Nadleśnictwa Ruszów w dniu 10 marca 2017 roku ...

... przeprowadzono eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” w dwóch kategoriach wiekowych tj. uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej. Organizatorem konkursu na szczeblu gminy był Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Węglińcu przy wsparciu Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu i OSP Ruszów. Uczestnicy rozwiązywali test pisemny różny dla każdej grupy wiekowej przygotowany przez przewodniczącego komisji st. kpt. Huberta Jarosza z KP PSP w Zgorzelcu. Po napisaniu testów uczestnicy konkursu udali się do sali edukacyjnej gdzie pod przewodnictwem Leśniczego Artura Krasuskiego mogli zapoznać się z walorami przyrodniczymi Nadleśnictwa Ruszów oraz Borów Dolnośląskich a komisja w spokoju sprawdzała poprawność udzielonych odpowiedzi. Po dokonaniu oceny prac pisemnych wyniki eliminacji gminnych przedstawiają się następująco:                                                                                                                                    

I - w kategorii wiekowej – Szkoła Podstawowa

Miejsce        Imię i nazwisko      Ilość punktów         Kogo reprezentował(a)

1                 Michał Grabowski             33                    SP Czerwona Woda (MDP)

2                 Jan Kutrowski                    28                    MDP Czerwona Woda

3                 Szymon Grabowski           27                    MDP Czerwona Woda

4 – 5           Paulina Szymanek            25                     MDP Ruszów

                   Wojciech Sawicki               25                     SP Czerwona Woda (MDP)

6                Gabriela Mazurkiewicz     24                     SP Węgliniec

7 - 8           Dawid Matuszak               16                     SP Ruszów

                   Kamil Tyranowski             16                     SP Ruszów

 

Uczniowie z miejsc 1-6 awansowali do eliminacji na szczeblu powiatu

II. – w kategorii wiekowej – Gimnazjum

Miejsce  Imię i nazwisko      Ilość punktów           Kogo reprezentował(a)

1           Maksymilian Drgas            32                    Gimnazjum Ruszów

2           Grzegorz Maliński              29                    MDP Ruszów

3           Aleksandra Bajorek           27                    MDP Węgliniec

4           Piotr Drejws                        26                    MDP Stary Węgliniec

5           Hubert Dąbrowski             25                    Gimnazjum Ruszów

6           Patrycja Płonka                  23                    MDP Jagodzin

7           Patrycja Machacz              20                     MDP Stary Węgliniec

8           Jakub Wrzesiński               17                     Gimnazjum Węgliniec

9           Klaudia Pluskota               16                     MDP Jagodzin

10         Dominika Pawlak              14                     MDP Węgliniec

 

Uczniowie z miejsc 1-4 awansowali do eliminacji na szczeblu powiatu

       Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza i Radę Miejską w Węglińcu a pozostali uczestnicy dyplomy pamiątkowe . Nagrody osobiście wręczał Burmistrz GiM S. Mikołajczyk, Przewodniczący RM W. Błauciak i Nadleśniczy N-ctwa Ruszów J. Kobielski. Biorący udział w konkursie uczniowie, którzy reprezentowali szkoły i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze wykazali się bardzo wysokim poziomem wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Organizatorzy serdecznie dziękują fundatorom nagród, nauczycielom i opiekunom MDP za bardzo dobre przygotowanie młodzieży do konkursu oraz Nadleśnictwu Ruszów za udostępnienie obiektu i poczęstunek.

J. Droś – Komendant Gminny OSP