Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

W tegorocznej edycji programu „Umiem Pływać”...

...szkoły prowadzone przez Gminę Węgliniec zgłosiły do udziału 9 grup uczniów do 15 osób. Po dokonaniu podziału środków na poszczególne gminy Dolnośląska Federacja Sportu, pełniąca rolę operatora programu, przyznała Gminie Węgliniec dofinansowanie na realizację zajęć z nauki pływania dla 3 grup uczniów po 15 osób.
   W związku ze zgłoszeniem udziału w projekcie 4 grup uczniów z klas III, mogących skorzystać z programu tylko w tym roku szkolnym, radni Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza zadecydowali o przyznaniu środków z budżetu gminy na realizację zajęć nauki pływania dla dodatkowej 4–tej grupy uczniów.
   Zajęcia realizowane na basenie w Osiecznicy rozpoczną się na początku marca i będą trwały do końca maja. W ramach zajęć uczniowie zdobędą szereg umiejętności potwierdzonych sprawdzianem na stopień Rybki, Foki, Nurka i Delfinka.

   W trakcie dojazdów na basen oraz podczas realizacji zajęć dzieci będą pod opieką nauczycieli.