Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

         Początek roku to czas na różnego rodzaju statystyki oraz podsumowania tego, co wydarzyło się w roku ubiegłym. Poniżej przedstawiamy dane statystyczne dotyczące ewidencji ludności i zdarzeń w Urzędzie Stanu Cywilnego, które miały miejsce w 2020r.

EWIDENCJA LUDNOŚCI

         Zgodnie z ewidencją ludności prowadzoną przez Wydział Społeczno-Administracyjny Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu na koniec 2020r., w gminie Węgliniec było zameldowanych na pobyt stały 7914 mieszkańców. Dla porównania na koniec 2019r. liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wynosiła 8114. Z ogólnej liczby 4032 to kobiety i 3882 mężczyźni. Najwięcej zameldowanych jest w Węglińcu - 2652 osoby. Na obszarach wiejskich największą miejscowością jest Ruszów z 1586 osobami, niewiele mniejszą jest Czerwona Woda która liczy 1575 mieszkańców. W dalszej kolejności Stary Węgliniec - 964, Jagodzin- 370, Zielonka - 257, Kościelna Wieś - 218, Piaseczna - 210, Polana - 55, Okrąglica - 27. Ponadto na terenie gminy zameldowanych jest 65 osób na pobyt czasowy, w tym 8 obcokrajowców.

REJESTRACJA NARODZIN

       W ubiegłym roku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec zarejestrowano 65 dzieci, które urodziły się w pobliskich szpitalach i zostały zameldowane przy urodzeniu na terenie gminy. Większość stanowili chłopcy 36. Wpisano także do rejestru stanu cywilnego 14 aktów urodzenia sporządzonych w oparciu o akt zagraniczny, w tym 7 to dzieci zameldowane w naszej gminie. Swoje 18 urodziny w minionym roku świętowały 92 osoby.

REJESTRACJA MAŁŻENSTW

        Pomimo wybuchu pandemii koronawirusa w ubiegłym roku 33 pary zdecydowały się na zawarcie związku małżeńskiego, 19 par wzięło ślub cywilny ( w tym jeden poza lokalem USC) 14 przysięgało sobie wzajemną miłość w kościele. Próby czasu nie wytrzymało 12 par małżeńskich wobec których sąd orzekł rozwód.

REJESTRACJA ZGONÓW

        W 2020r. zmarło 130 mieszkańców naszej gminy, ponadto zarejestrowano 4 akty zgonu osób zmarłych za granicą i 1 akt dla osoby nie będącej naszym mieszkańcem. Najwięcej zgonów odnotowano w listopadzie  - 20