Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

    Organizacje pozarządowe, które realizują zadania publiczne (dostają dotacje), po zakończeniu działań muszą się z nich rozliczyć.

    Składają sprawozdania z realizacji zadań na określonych wzorach. Pamiętajmy o sprawozdaniu i uważajmy na to, czy wybieramy jego właściwy wzór.

    Podstawa prawna:

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Art. 18. 1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

3. Organ administracji publicznej może wezwać do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

W związku ze zbliżaniem się tego terminu poniżej zamieszczone jest edytowalna wersja sprawozdania oraz 13 rad mogacych pomóc w napisaniu sprawozdania.

  1. Wzór sprawozdania konkursów ogłoszonych.
  2. 13 rad: Jak poprawnie napisać sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (projektu).

Wszelkie informacje w powyższej sprawie udzieli Referent ds. promocji Mirosław Matuszewski w Urzędzie Gminy i Miasta pok. 29 II piętro lub telefonicznie 757712552 wew. 48