Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

Dnia 18 lutego br. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonej Wodzie ...

 ... podsumowali na walnym zebraniu sprawozdawczym działalność za rok 2016. W zebraniu wzięli udział zaproszeni goście: Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec pan Stanisław Mikołajczyk, Komendant Gminny strażaków druh Janusz Droś, Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Zgorzelcu kap. Andrzej Mańkowski, radni Rady Miejskiej Elżbieta Grabowska, Krzysztof Kutrowski oraz Waldemar Błauciak. Podczas zebrania naczelnik druh Marcin Czarny przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki, które obejmowało: ilość zdarzeń w rozbiciu na pożary, miejscowe zagrożenia i wypadki drogowe, ilość przeszkolonych i wyróżnionych druhów, a także nowo zakupiony sprzęt. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik druh Adam Błauciak z uwzględnieniem dotacji z Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec oraz podmiotów zewnętrznych. Propozycję planu działalności na rok 2017 przedstawił prezes jednostki druh Jarosław Papla. Na wniosek komisji rewizyjnej podjęto uchwałę w sprawie działalności organizacyjno programowej, a w tym udzielenie absolutorium obecnemu zarządowi. Podjęto również dyskusję na temat pozyskania nowego sprzętu oraz wykonania pilnych remontów w remizie.