Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

     Krótkie informacje w zakresie prac na inwestycjach gminnych, w tym przypadku na naszych drogach.

    W Starym Węglińcu zakończono przebudowe nawierzchni bitumicznej ul. Zielonej, o długości 444,40 m.b. (podbudowa tłuczniowa, 2 warstwy nawierzchni asfaltowej gr. 8 cm, pobocza i zjazdy). Koszt robót wyniósł 161 962,25 zł Inwestycja dofinansowana została z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2020 r. z pozyskanej dotacji celowej w kwocie 93 324,00 zł.

FOTROGRAFIA PRZEDSTAWIAJĄCA WYREMONTOWĄ ULICĘ W STARYM WĘGLIŃCU

FOTROGRAFIA PRZEDSTAWIAJĄCA WYREMONTOWĄ ULICĘ W STARYM WĘGLIŃCU

FOTROGRAFIA PRZEDSTAWIAJĄCA WYREMONTOWĄ ULICĘ W STARYM WĘGLIŃCU

I to na co wszyscy czekaliśmy, czyli remont drogi 296 na odcinku Stary Węgliniec – Ruszów (prawie 3 kilometry), który zostanie niedługo zakończony. Fatalna, wąska, nierówna i dziurawa droga to już przeszłość. Ciągnące się od lat problemy komunikacyjne sprawiły, że już chyba nikt nie wierzył, że droga doczeka się modernizacji. A nasze kłopoty w tym miejscu właśnie stają się historią. 

Podziękowania dla  Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, Pana Marszałka Cezarego Przybylskiego i Waldemara Jarosza z DSDiK za stały kontakt, bardzo dobry przepływ informacji i zaangażowanie w sprawie.

Fotografia przedstawiająca remont drogi 296

Fotografia przedstawiająca remont drogi 296

Fotografia przedstawiająca remont drogi 296

Fotografia przedstawiająca remont drogi 296

Fotografia przedstawiająca remont drogi 296

Trwają intensywne roboty przy największej inwestycję drogowej jaką realizował samorząd Gminy Węgliniec pn.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 103639D (ul. Sikorskiego w Węglińcu) wraz z infrastrukturą techniczno- kanalizacyjną”

Prace wykonywane są na odcinku o długości 0,980 km, od ul. Leśnej do ul. Piłsudskiego.

Wykonywana jest wymiana przestarzałej instalacji kanalizacyjnej. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna szerokości 7,00 m na całkowicie wymienionej podbudowie.

Wykonawcą robót jest : ELTOR Spółka z o.o. SP.k. z siedzibą przy Al. Niepodległości 12A, Lubań. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.11.2021 r.

Środki jakie pozyskano z rządowego Programu Finansowania Dróg Samorządowych na te zadanie to kwota 1 773 364 ,63 zł, z tego w bieżącym roku 691 612 ,21 złotych.

W ramach zadania wykonane zostaną następujące roboty budowlane:
- przebudowa istniejące nawierzchni jezdni,
- budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego,
- budowa chodników dla pieszych,
- remont istniejących chodników,
- przebudowa istniejących oraz budowa nowych zatok postojowych,
- przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowa murków oporowych
- wymiana istniejących studni i pokryw studni telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- korekta istniejącej organizacji ruchu,
- przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej,
- przebudowa oświetlenia ulicznego,
- wycinka krzewów i 1 drzewa,

 

Do końca całej inwestycji jeszcze daleko – planowany termin zakończenia 30.11.2021r.

FOTOGRFAFIA PRZEDSTWIAJĄCA PRZEBUDOWĘ UL. SIKORSKIEGO W WĘGLIŃCU

FOTOGRFAFIA PRZEDSTWIAJĄCA PRZEBUDOWĘ UL. SIKORSKIEGO W WĘGLIŃCU

 FOTOGRFAFIA PRZEDSTWIAJĄCA PRZEBUDOWĘ UL. SIKORSKIEGO W WĘGLIŃCU

FOTOGRFAFIA PRZEDSTWIAJĄCA PRZEBUDOWĘ UL. SIKORSKIEGO W WĘGLIŃCU

FOTOGRFAFIA PRZEDSTWIAJĄCA PRZEBUDOWĘ UL. SIKORSKIEGO W WĘGLIŃCU

FOTOGRFAFIA PRZEDSTWIAJĄCA PRZEBUDOWĘ UL. SIKORSKIEGO W WĘGLIŃCU

FOTOGRFAFIA PRZEDSTWIAJĄCA PRZEBUDOWĘ UL. SIKORSKIEGO W WĘGLIŃCU

FOTOGRFAFIA PRZEDSTWIAJĄCA PRZEBUDOWĘ UL. SIKORSKIEGO W WĘGLIŃCU

FOTOGRFAFIA PRZEDSTWIAJĄCA PRZEBUDOWĘ UL. SIKORSKIEGO W WĘGLIŃCU

FOTOGRFAFIA PRZEDSTWIAJĄCA PRZEBUDOWĘ UL. SIKORSKIEGO W WĘGLIŃCU

   W Czerwonej Wodzie zakończono przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna nr 2244 na  długości ok. 542 m.b. o nawierzchni bitumicznej gr 8 cm. Koszt robót wyniósł 218 500,00 zł brutto. Ta inwestycja dofinansowana została również z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2020 r. z pozyskanej dotacji celowej w kwocie 113 400,00 zł.

FOTOGRAFIA PRZEDSTAWIAJĄCA REMONT DROGI W CZERWONEJ WODZIE

FOTOGRAFIA PRZEDSTAWIAJĄCA REMONT DROGI W CZERWONEJ WODZIE

126524061 990692298106310 3461152227046440367 n