Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

   Projekt pod nazwą: Zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

    Całkowita wartość projektu to 20 000 zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu opiewało na kwotę14 000 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu jednostki OSP Węgliniec wspartego dodatkowymi środkami z Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.

Nowy sprzęt w dużym zakresie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w naszym rejonie działania.Dzięki dotacji udało się zakupić:

  • 4 aparaty powietrzne nadciśnieniowe z dwoma butlami kompozytowymi. Jest to niezwykle ważny zakup, ponieważ poprzednie aparaty, które użytkowaliśmy kilkanaście lat mają dopuszczenie do działań jedynie do końca roku. Aparaty to podstawowe zabezpieczenie strażaków podczas działania w strefie zadymienia.
  • 2 spalinowe opryskiwacze plecakowe o pojemności zbiornika 20l.

    Sprzęt będzie wykorzystywany do gaszenia pożarów traw i nieużytków, może także zostać wykorzystany do odkażania miejsc publicznych.

  • Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów.

    Sprzęt będzie wykorzystywany w ratownictwie technicznym.

    Zakupione zostały też środki ochrony indywidualnej w postaci butów specjalnych i hełmu.

Fotografia przedstawiająca zakupiony ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fotografia przedstawiająca zakupiony ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fotografia przedstawiająca zakupiony ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fotografia przedstawiająca zakupiony ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fotografia przedstawiająca zakupiony ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fotografia przedstawiająca zakupiony ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tablica informacyjna o projekcie  zakupu spzetu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej