Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

     W dniu 10 września 2020 roku do Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wpłynęła oferta złożona przez KS PIAST w Czerwonej Wodzie na realizacje zadania publicznego w ramach funduszu sołeckiego poprzez zadanie zlecone w trybie art.19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.