Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

    Szanowni Państwo,

    z dniem 1 września 2020r. rozpoczęto prace nad sporządzeniem projektu budżetu Gminy Węgliniec na 2021 rok.

   Zgodnie z Zarządzeniem nr 85/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 01.09.2020r. w sprawie procedury przygotowania i opracowania materiałów analitycznych i planistycznych do projektu budżetu na rok 2021 przez kierowników wydziałów Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, podległe jednostki i zakłady budżetowe, informujemy, że mieszkańcy gminy, sołtysi oraz przedstawiciele stowarzyszeń mają możliwość wnoszenia uwag i wniosków do budżetu do Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.

    W związku z epidemią COVID-19 sytuacja finansowa gminy pogorszyła się i z pewnością nie będzie możliwe uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie gminy wszystkich wniosków i inicjatyw zgłaszanych przez mieszkańców gminy.