Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

11.02.2017r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Ruszów za 2016 rok. ...

 Zebranie odbyło się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie. W zebraniu uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Stanisław Mikołajczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Węglińca a zarazem Prezes Zarządu MG ZOSP RP w Węglińcu Waldemar Błauciak, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisław Papież, radny Rady Miejskiej Mariusz Mól oraz sołtys Mirosław Koza. Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej w zebraniu uczestniczyli Dowódca Jednostki Ratownictwa Gaśniczego w Zgorzelcu kpt. Andrzej Mańkowski oraz Naczelnik Wydziału PSP w Zgorzelcu st.kpt. Adam Wiliński.

W trakcie zebrania podsumowano m.in. stan osobowy ruszowskiej jednostki. W 2016 roku OSP Ruszów wzbogaciło się o nowych członków – obecnie do Ochotniczej Straży Pożarnej należy 25 młodych adeptów pożarnictwa. W następnej kolejności omówiono stan wyszkolenia strażaków. Podsumowano również interwencje w 2016 roku – ochotnicy z Ruszowa w minionym roku wyjeżdżali 41 razy, z czego 13 razy wyjazdy dotyczyły pożarów. Najgroźniejszym z nich okazał się pożar lasu w Pieńsku. Oprócz samych pożarów interwencje dotyczyły usuwania skutków nawałnic, wypadków itp. – ogólnie 2016 rok zaliczono do dość spokojnych. Niekiedy obok realnych zagrożeń zdarzały się także fałszywe alarmy. Następnie podsumowano także szereg prac społecznych, będących udziałem OSP Ruszów, omówiono sprawną współpracę OSP z innymi miejscowymi organizacjami i instytucjami.

Po sprawozdaniu finansowym głos zabrał burmistrz Stanisław Mikołajczyk. Podkreślił on, że strażakom z pewnością nie brak powodów do dumy, dziękując jednocześnie za ich pracę i poświęcenie. Również podziękowania ruszowskim strażakom złożyli obecni na zebraniu dowódca Jednostki Ratownictwa Gaśniczego w Zgorzelcu kpt. Andrzej Mańkowski oraz Naczelnik Wydziału PSP w Zgorzelcu st.kpt. Adam Wiliński. Następnie głos zabrał także pan Waldemar Błauciak oraz sołtys Mirosław Koza, który dziękując strażakom za służbę wyraził dumę w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców Ruszowa. Na zakończenie dla uczestników zebrania przygotowano poczęstunek.