Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

    W związku z remontem przejazdu kolejowego na linii kolejowej nr 278 Węgliniec – Zgorzelec w km 1+384 w pasie drogi wojewódzkiej nr 296 w miejscowości Węgliniec informujemy, że w dniach 14.09 - 18.09.2020 roku  nastąpi całkowite zamknięcie ww. odcinka dla ruchu kołowego. W obrębie przejazdu będzie się odbywał jedynie ruch pieszy pod nadzorem pracowników prowadzących prace remontowe.

    W związku z zamknięciem wyznaczono i oznakowano dwa objazdy:

  • objazd dla samochodów osobowych i ciężarowych do wysokości 3,4 m droga wojewódzka nr 351 na odcinku: skrzyżowanie dróg wojewódzkich 296 i 351 do Jędrzychowic i następnie drogą krajową nr 94 z Jędrzychowic do Godzieszowa
  • objazd dla samochodów o wysokości powyżej 3,4 m od węzła Godzieszów do węzła Iłowa drogami krajowymi 18, A18  i A4

     Jednocześnie informujemy, że dla mieszkańców gminy Węgliniec, którzy przemieszczają się tą drogą w związku z pracą lub innymi ważnymi obowiązkami dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Węgliniec, jest możliwy objazd drogą szutrową tzw. żółtą drogą zgodnie z mapką podaną w linku. Tą drogą mogą się poruszać tylko i wyłącznie pojazdy do 3,5 tony oraz autobusy szkolne.  Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby na tym odcinku objazdu zachować szczególną ostrożność z uwagi na to, iż jest to droga szutrowa i w tych rejonach są wykonywane prace leśne.

 Ze względu na szerokość drogi leśnej zalecamy objazd przez Dłużynę Dolną i Czerwoną Wodę.

ZAWIADOMIENIE GRUPY iKOM

ZATWIERDZENIE nr 399 / 2020 - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Mapka - objazd drogą wojewódzką 351 i krajową 94

Mapka objazdu dla mieszkańców gminy

 Mapka objazu przez Dłużynę Dolną i Czerwoną Wodę.

objazd dłużyna2