Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

podaje do publicznej wiadomości: 

  • Zgodnie z zarządzeniem nr 72/2020 w dniu 01 sierpnia 2020 roku przeprowadzony zostanie gminny trening systemu wczesnego ostrzegania - w ramach wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego.
  • W ramach treningu o godz. 17.00 wyemitowany zostanie z wykorzystaniem wszystkich posiadanych syren alarmowych sygnał „Ogłoszenie alarmu” - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Celem treningu jest:

  • Sprawdzenie sprawności funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania;
  • Doskonalenie umiejętności ogłaszania alarmu w czasie pozasłużbowym;
  • Ocena sprawności technicznej syren alarmowych;
  • Jednocześnie wyemitowanie sygnału akustycznego „Ogłoszenie alarmu” będzie upamiętniało 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.