Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

   W dniu 8 lutego br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, odbyła się roczna odprawa, podsumowująca działalność KP PSP w Zgorzelcu za 2016 rok,

w której uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Stanisław Mikołajczyk oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu a zarazem Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Węglińcu druh Waldemar Błauciak. W odprawie uczestniczyli również Starosta Zgorzelecki – Urszula Ciupak, wraz z Wicestarostą Mariuszem Wieczorkiem, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu, Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych Związku OSP, Prezesi OSP KSRG powiatu zgorzeleckiego, oraz licznie zgromadzeni goście.
    Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu mł. bryg. mgr Wiesław Wypych, który przedstawił podsumowanie działalności KP PSP w Zgorzelcu w roku 2016, realizację budżetu za rok 2016 i plany budżetowe na rok 2017. Uczestniczący w odprawie zostali zapoznani z realizowanymi ćwiczeniami i szkoleniami, które przedstawił Naczelnik Wydziału  Operacyjno – Szkoleniowego st. kpt. Adam Wiliński oraz zrealizowanymi zadaniami z zakresu kontroli przedstawione przez kierownika sekcji st. kpt. Huberta Jarosza. Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu - Waldemar Błauciak  podsumował działalność Zarządu Powiatowego, Zarządów Gminnych oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu powiatu.
    Następnie odbyła się prezentacja  czujek dymu i czadu oraz zakupionego przez KP PSP sprzętu w tym z dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zaprezentowano m.in. urządzenie treningowe tzw „wioślarz”, którego zakup dofinansowała Gmina Węgliniec.

 

1

2

3

4

5

6