Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

     Jeśli w dniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyjeżdżasz, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu, możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

    Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą (sprawdź w kraju do którego jedziesz, jakie są obecnie zasady głosowania).

    Jeśli złożyłeś wniosek o zaświadczenie przed pierwszą turą, to otrzymałeś dwa zaświadczenia na pierwszą i drugą turę (w takim przypadku nie otrzymasz już kolejnego zaświadczenia).

    Jeśli natomiast nie składałeś jeszcze wniosku, to skorzystaj z niniejszej procedury.

    Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

    Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 10 lipca 2020 r.  (w godz. pracy Urzędu).Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania należy wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania otrzymasz w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu w Wydziale Spraw Obywatelskich – pokój nr 12.

  • Zaświadczenie o prawie do głosowania jest bezpłatne.
  • Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania jest bezpłatne.
  • Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymasz natychmiast po złożeniu wniosku.

 

Druk pełnomocnictwa