Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

    W niedzielę, 28 czerwca odbyły się wybory prezydenckie. Już dzisiaj wiadomo, że 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów. Wyborcy, którzy chcą głosować korespondencyjnie mogą zgłosić taki zamiar w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu.

    Osoby, które zgłosiły chęć głosowania korespondencyjnego przed I turą wyborów nie muszą ponownie składać wniosku. Oznacza to, że pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

    Wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w II turze wyborów:

    1) Komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy (w przypadku głosowania w kraju) najpóźniej do dnia 30  

       czerwca  2020 r.;

    2) Konsulowi (w przypadku głosownia za granicą), najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020r.

    W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w kraju, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r

Szczegóły - Państwowa Komisja Wyborcza

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 12 LIPCA 2020 R.