Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

Z A W I A D O M I E N I E


W dniu 28 maja 2020 r. o godz. 1300 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu
(II piętro, sala nr 25) przy ul. Sikorskiego 3 odbędzie się sesja Rady Miejskiej


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Blok uchwał:

4.1. w sprawie zmian w budżecie

4.2. w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Węgliniec

4.3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne

4.4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego

5. Sprawy organizacyjne:

➢ Głosowanie wniosków komisji wypracowanych w okresie międzysesyjnym.

➢ Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady w okresie międzysesyjnym.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7. Wolne głosy i komunikaty.

8. Zamknięcie sesji.


PRZEWODNICZĄCY RADY
WIESŁAW PIECHOTA


W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, informuję, że sesja Rady Miejskiej Węglińca odbędzie bez udziału publiczności. Zachęcam do śledzenia obrad online.