Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

Z A W I A D O M I E N I E

                   Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu zawiadamia mieszkańców, że w związku z przesłaną przez ZGiUK w Lubaniu zmianą terminu odbioru z terenu Gminy i Miasta Węgliniec odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny od dnia 01.04.2020 r. zmianie ulega harmonogram odbioru odpadów komunalnych w części dotyczącej terminu odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny.

                       Terminy odbioru bioodpadów i zmieszanych nie ulegają zmianie.

                                                  

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

 

Bez tytułu