Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

    W dniu 28 stycznia 2020 roku Zarządzeniem nr 12/2020 Burmistrz Gminy i Miasta powołał komisje konkursową otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych pt. Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez powierzenie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas imprezy plenerowej „Święta Grzybów” w 2020 przez organizacje pozarządowe.

Zarzadzenie nr 12/2020