Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

    banner poradni segregacji   
     eaktywni     razem b      baner informacja 1      baner informacja 2

   Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu informuje , że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Węglińcu będzie nieczynny do dnia 01.02.2020 r. włącznie. Wydłużenie czasowego zamknięcia PSZOK wynika z trwającymi nadal utrudnieniami w dostępie do systemu BDO, co skutkuje brakiem możliwości odbioru odpadów z PSZOK i przyjęciem ich do Instalacji Komunalnej w Lubaniu.                                  

    Dlatego też koniecznym jest czasowe zamknięcie PSZOK w Węglińcu.                                    

    Za nieudogodnienia jeszcze raz przepraszamy.