Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

informuje Odbiorców indywidualnych

(domy jednorodzinne) o obowiązku wymiany podlicznika ogrodowego, który nie posiada  cech legalizacyjnych.
 
* Urządzenie pomiarowe (wodomierz) stanowi własność Odbiorcy;
 
* W przypadku niesprawnego urządzenia pomiarowego Odbiorca zobowiązany jest do jego wymiany lub naprawy na koszt własny. W momencie nie wywiązania się odbiorcy z w/w warunku będzie on rozliczony na podstawie wodomierza głównego tj. za dostawę wody  i odprowadzenie ścieków;
 
* Odbiorca wody jest zobowiązany informować dostawcę wody o każdorazowej wymianie wodomierza oraz zachować jego ważność tj. dopilnować datę  legalizacji urządzenia. W przypadku nie zgłoszenia wymiany wodomierza, bądź uszkodzenia woda będzie rozlicza na podstawie wodomierza głównego, bez uwzględnienia podlicznika;
 
* Okres legalizacji wynosi 5 lat od daty produkcji określonej na
urządzeniu.
 
Wszystkie podliczniki, które utraciły swoją legalizacją od dnia 01.01.2020r. nie będą uwzględnianie podczas rozliczenia zgodnie z powyższym.
 
 Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu