Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   


    Każdego roku na ulicy Piłsudskiego w Węglińcu pojawia się istotny problem związany z jej zanieczyszczaniem przez pojazdy przewożące glinę z pobliskiej kopalni należącej do Ekoceramiki z Bolesławca na plac przeładunkowy należący do PKP Cargo. Problem ten wciąż jest poruszany przez BURMISTRZA Gminy i Miasta na spotkaniach z zarządcą drogi, Policją jak również i właścicielem kopalni.
    O faktach jej zanieczyszczania oraz o realnym zagrożeniu w ruchu drogowym Burmistrz Gminy i Miasta każdorazowo będzie informował pisemnie instytucje powołane do właściwego utrzymania ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym w celu skutecznego wyegzekwowania i przywrócenia obowiązującego porządku prawnego, oraz zapobieżeniu nasilaniu się zjawiska nieprzestrzegania przepisów wynikających z Kodeksu Wykroczeń art. 91 oraz z prawa o ruchu drogowym art. 45 ust.1 pkt.9

 

IMG 20200108 WA0003

IMG 20200108 WA0000

IMG 20200108 WA0002