Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

I N F O R M A C JA

  Burmistrz Gminy i Miasta Węglińcu informuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (działalności), że w dniu 10.01.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec w pok. nr 14, I piętro od godz. 9.00 do godz. 13.00 będzie możliwość zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.