Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

    Poradnik selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Węgliniec

 

śmieci 1

 

śmieci 2

 

śmieci 3

śmieci 4

    Odpady wielkogabarytowe czyli takie, które ze względu na swoje wymiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych, tj zużyte meble, wykładziny, dywany itp. będzie można przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Węglińcu.

    Stare i przeterminowane leki należy oddawać w punktach aptecznych. 

    Zużyte baterie to odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają toksyczne związki m.in ołów i kadm. Dlatego trzeba je wyrzucać do pojemników znajdujących się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Węglińcu.