Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

    W dniu 17.10.2019r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako organ administracji państwowej Decyzją  WR.RZT.070.101.2019.MS zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla Gminy Węgliniec na okres 3 lat.

     Taryfa ta zakłada koszty niezbędne do dostarczenia wody i odprowadzenie ścieków w poszczególnych grupach taryfowych w pierwszym drugim i trzecim roku obowiązywania taryf oddzielnie. Tak więc zmiana cen wody następować będzie w dniu 6 listopada roku 2019, 2020, 2021 zgodnie z ww. decyzją.  A więc w tym roku nowa taryfa obowiązywać będzie od 06 listopada 2019r. do 05 listopada 2020r.

    Zatwierdzone taryfy przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przewidują poniższe stawki cen za wodę i ścieki dla poszczególnych grup taryfowych:

Taryfa - ceny dostarczenia wody. 

  • G1W obejmująca miejscowości Węgliniec, 5,68zł brutto.
  • G2W obejmująca miejscowość Czerwona Woda . 7,30zł brutto.
  • G3W obejmująca miejscowość Zielonka . 9.62zł brutto.
  • G4W obejmująca miejscowość Ruszów, Kościelna Wieś . 7,80zł brutto.
  • G5W obejmująca miejscowość Stary Węgliniec, Piaseczna, Jagodzin . 7,17zł brutto.

Taryfa - ceny odbioru ścieków.

  • G1S obejmująca miejscowość Węgliniec 10,11zł brutto.
  • G2S obejmująca miejscowość Zielonka 4,64zł brutto.
  • G3S obejmująca miejscowość Ruszów ul. Żagańska i Brzozowa 14,19zł brutto.

Decyzją Rady Miejskiej Węglińca oraz Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec postanowiono ustalić taryfę:

  • za dostarczenie wody w wysokości dla całej Gminy Węgliniec 5,09zł netto + podatek Vat 8% - 5,50 zł brutto
  • za odprowadzenia ścieków z miejscowości  Węgliniec, i Ruszów 6,20zł netto + podatek Vat 8% 6,70zł brutto, z miejscowości Zielonka 4,30zł netto + podatek Vat 8% 4,64zł brutto.

Powyższa jednakowa wysokość ceny za dostawę wody i odbiór ścieków skutkuje koniecznością dopłaty z budżetu gminy. Treść decyzji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Krzysztof Polewski