Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

    W ramach programu ,,Mały Strażak” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jednostki OSP z Gminy Węgliniec otrzymały łącznie dofinansowanie w kwocie 72 680,00 złotych tj. OSP Cz. Woda – 13635, OSP Węgliniec – 19098, OSP St. Węgliniec – 19228, OSP Jagodzin– 5509, OSP Ruszów – 15210. Celem programu jest podnoszenie - unowocześnienie potencjału technicznego służb ratowniczych powołanych do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska i poważnych awarii i ich skutków mających wpływa na środowisko na terenie województwa dolnośląskiego. W dniu dzisiejszym tj. 08 października 2019 r. w siedzibie JRG PSP nr 1 w Jeleniej Górze Prezesi i Skarbnicy z OSP Węgliniec, Stary Węgliniec, Jagodzin i Ruszów (OSP Czerwona Woda podpisała umowę w dn. 07 października) uroczyście podpisali umowy o dofinansowanie w obecności Pani Marzeny Machałek – Wiceminister Edukacji Narodowej,  bryg. R. Fijołka - Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej Górze oraz przedstawicieli WFOŚiGW  we Wrocławiu. W ramach dofinansowania przy udziale środków własnych (minimum 10%) w najbliższym okresie jednostki zakupią między innymi: armaturę wodną, węże pożarnicze, najaśnice akumulatorowe, agregat prądotwórczy, pirometr, przenośny system wytwarzania piany gaśniczej, przenośne działko wodno – pianowe, detektor wielogazowy, motopompę szlamową, zapory przeciwolejowe. W przygotowaniu i składaniu wniosków do WFOŚIGW we Wrocławiu strażacy otrzymali wsparcie pracowników UGiM Węgliniec za co bardzo serdecznie dziękują

J.Droś – Komendant Gminny OSP.

JG1

JG3

JG4

JG6

JG7

JG8

JG9

JG10

JG11

JG12

JG13

JG14