Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

    banner poradni segregacji   
     eaktywni     razem b      baner informacja 1      baner informacja 2

            Stosownie do art.5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2019r., poz. 688) oraz uchwały nr 591/XXVIII/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uprzejmie informuję, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy jak również stronie www.wegliniec.pl zamieszczony został projekt Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w gminie Węgliniec na 2020 roku

         W związku z powyższym zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 98/2019 z dnia 2 października 2019 roku zwracam się z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do ww. projektu w terminie od 15 do 31 października 2019 roku w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec lub bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu lub na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarządzenie wraz z projektem