Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

    banner poradni segregacji   
     eaktywni     razem b      baner informacja 1      baner informacja 2

      W dniu dzisiejszym powołana Zarządzeniem  nr 85/2019 Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu Komisja Konkursowa dokonała oceny oferty złożonej przez Klub Sportowy Orliki Węgliniec na "Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez powierzenie organizacji imprez sportowo rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas imprezy plenerowej "Święta Grzybów" w 2019 roku przez organizacje pozarządowe". Oferta uzyskała maksymalna ilość punktów i pozytywnie oceniła możliwość realizacji zadania publicznego.

Scan