Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

    banner poradni segregacji   
     eaktywni     razem b      baner informacja 1      baner informacja 2

     DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ MAŁYCH INICJATYW zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Mikrodotacje/wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć do 5000 zł oraz wsparcie merytoryczne dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z terenu Dolnego Śląska.

    Konkurs dotyczy

    Młodych Organizacji Pozarządowych, które zostały wpisane do KRS lub innego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację oraz których roczny przychód nie przekracza 25 tysięcy złotych.

    WARUNEK UDZIELENIA WSPARCIA:

  • MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - mają siedziby na Dolnym Śląsku.
  • GRUPY NIEFORMALNE I SAMOPOMOCOWE - ich członkowie mieszkają na terenie województwa dolnośląskiego.
  • MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, GRUPY NIEFORMALNE I SAMOPOMOCOWE - planują prowadzić działania dla społeczności lokalnych z terenu Dolnego Śląska.

    NABÓR KONKURSOWY - 9 – 22 WRZEŚNIA 2019 roku

    UWAGA!

W aktualnym naborze wniosków obowiązuje limit liczby składanych wniosków i wynosi w sumie 140 wniosków: Dla grup nieformalnych i samopomocowych - 70 wniosków, dla młodych organizacji pozarządowych - 70 wniosków

REGULAMIN PROGRAMU, jest dostępny w zakładce DOKUMENTY 2019 na stronie: www.maleinicjatywy.pl, wniosek w generatorze www.generator.maleinicjatywy.pl

Ostatnia chwila na złożenie wniosku w generatorze – 22 września 2018 roku, godzina 23.59

DFMI plakat 2019 002