Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

    banner poradni segregacji   
     eaktywni     razem b      baner informacja 1      baner informacja 2

    Mając na uwadze duże zainteresowanie odnośnie grantów na wymianę źródeł ciepła w ramach projektu  „Modernizacja systemów grzewczych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w załączeniu informacja o przewidywanym terminie zakończenia oceny formalnej wniosków;

    Szanowni Państwo,

    W związku z wieloma zapytaniami odnośnie grantów na wymianę źródeł ciepła w ramach projektu  „Modernizacja systemów grzewczych na terenie gmin Zagrodno, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Lubań, Węgliniec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, informuję, iż granty będą przyznawane wyłącznie po pozytywnym zakończeniu całej procedury oceny formalnej i merytorycznej wyżej wymienionego projektu. Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzana jest przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą z siedzibą we Wrocławiu. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z DIP, przewidywany termin zakończenia oceny formalnej to 30 września 2019r.

Z poważaniem

Ewa Mikołajewska

731 831 225